Więcej o naszej działalności

Działamy na rzecz rozwoju edukacji wizualnej wśród dzieci i młodzieży. Zajmujemy się animacją społeczną, wspieramy przede wszystkim aktywność grup nieformalnych i lokalnych liderów. Doradzamy w zakresie projektowania graficznego. Badamy także zmiany krajobrazu miejskiej przestrzeni publicznej.

icon

Edukacja

Wprowadzamy do szkół kreatywne warsztaty rękodzieła, innowacje cyfrowe, lekcje ekologiczne oraz pracę opartą na działaniu w grupie.

icon

Doradztwo

Pomagamy w szukaniu partnerów projektu, sponsorów i patronów. Konsultujemy plany działania i wnioski o dotacje. Wpieramy w promocji.

icon

Animacja społeczna

Budujemy, wspieramy, integrujemy i motywujemy środowiska lokalne do działania na rzecz poprawy życia codziennego.

icon

Komunikacja wizualna

Tworzymy strategie i koncepcje planów promocji dla organizacji pozarządowych. Projektujemy i składamy materiały promocyjno-informacyjne.

Nasza idea

Przecie w całym kosmosie nie ma rzeczy tak zmiennej jak miasto, a rzecz tak zmienna nigdy nie da się ująć ostatecznie.

Tadeusz Peiper Zapiski o prawach poezji


Mamy głowy pełne pomysłów! Poznaj bliżej projekty, które realizujemy.

thumbnail

Lekcje Kultury Wizualnej

W ramach projektu organizujemy warsztaty w zakresie edukacji wizualnej, medialnej, a także autoprezentacji oraz realizacji działań młodzieżowych na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.

Strona projektu
Więcej
thumbnail

Otwarci Na Działania

Projekt wspierający lokalne grupy działania. Celem jest stworzenie bazy danych bezpłatnych zasobów, z których mogą skorzystać grupy nieformalne oraz liderzy społeczni.

Więcej o projekcie
Więcej
thumbnail

Kontakt Wizualny

Nasz mobilny punkt doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu projektowania graficznego, tworzenia strategii marketingowych i planów działania.

Więcej o projekcie
Więcej
thumbnail

Społeczne Kreacje

Projekt dla animatorów społecznych. Czteroosobowe grupy nieformalne mogą starać się o mikrodotację na swoją inicjatywę.

Więcej o projekcie
Więcej