O nas

Kilka słów więcej o stowarzyszeniu

Mamy oko na miasto

Idea zarejestrowania organizacji pozarządowej rosła w nas od roku. Mimo względnej stabilizacji zawodowej, każdy z nas chciał robić coś jeszcze po godzinach. Coś naprawdę wyjątkowego, coś co generuje radość u innych i zmienia otoczenie.

W 2014 roku ogłoszono konkurs grantowy Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne. Wygraliśmy konkurs w październiku i dostaliśmy pieniądze na nasz pierwszy projekt Lekcje Kultury Wizualnej. A w styczniu zdecydowaliśmy się wziąć udział w kolejnym – Animator Dobra Wspólnego. Tam zdobyliśmy grant na projekt animacji społecznej – Otwarci na Działania. Oba projekty tak nas wciągnęły, że postanowiliśmy je rozwinąć i zbudować z nich filary naszego Stowarzyszenia. Oto one:


icon

Edukacja wizualna

Podstawowym celem Stowarzyszenia Wizualne Miasto jest rozwój edukacji i świadomości wizualnej. Aby ten cel zrealizować, organizujemy warsztaty, szkolenia, spotkania i konsultacje dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem graficznym, reklamą, działaniami promocyjnymi oraz aktywnością w nowych mediach. W ramach tego celu realizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży – Lekcje Kultury Wizualnej.

icon

Doradztwo

W tym roku zamierzamy także uruchomić Kontakt Wizualny – punkt doradztwa dla mieszkańców Szczecina i okolic oraz organizacji pozarządowych. Konsultanci będą spotykali się w kilkunastu specjalnie oznaczonych punktach z każdym, kto będzie potrzebował porady w zakresie projektowania graficznego, tworzenia planu marketingowego lub aplikowania o dotacje. Na adres Kontaktu Wizualnego będzie można także przesyłać informacje o nielegalnej reklamie, która ingeruje w architekturę lub narusza przestrzeń osobistą.


icon

Animacja społeczna

Kolejnym ważnym celem dla nas jest budowanie, wspieranie, integrowanie i motywowanie środowisk lokalnych do działania na rzecz poprawy życia codziennego. Szkolimy, doradzamy, pomagamy w zdobywaniu funduszy na realizację ciekawych działań społecznych. Aby realizować ten cel organizujemy w szczecińskich instytucjach kultury cykle szkoleń pt. Społeczne Kreacje, podczas których kształcimy aktywne zespoły, wybieramy liderów i wyzwalamy twórcze potencjały. Każdy cykl Społecznych Kreacji jest zakończony mini-akcją realizowaną przez grupę szkoleniową.

icon

Wsparcie dla grup nieformalnych

Priorytetem dla nas jest budowanie potencjału społecznego. Chcemy dawać szansę na rozwój wszystkim kreatywnym zespołom i interesującym inicjatywom. Aby zrealizować to założenie badamy organizacje pozarządowe i zbieramy informacje na temat zasobów, jakie bezpłatnie udostępniają do podjęcia aktywności kulturalno-rekreacyjnej. W ramach projektu Otwarci na działania udostępniamy te informacje poprzez portal internetowy. Oznaczamy specjalnymi tablicami placówki, które przekazują swoje zasoby. Planujemy również stałe wydawanie publikacji Działaj! Która jest wynikiem projektu Otwarci na działania.

icon

Projekty

Po czynach nas poznacie! Więcej o nas powiedzą Wam zapewne nasze projekty.
Kliknij poniżej i zobacz nad czym właśnie pracujemy.